Treasure Hunt Amager Øst

Here are the results of the vote:

1) Yu Lin Lee

2) Eliaz Frimodt

3) Fred Frimodt

4) Salome Jeganathan

5) Hans Christian Riis

6) Julien Vandamme

7) Yvonne Schnell

8) Céline Jeganathan

Prizes: A 250kr Kamera Huset gift card, 5 Duo Beers UECPH/Brøl


Efter den store begejstring skabt af de sidste udgaver, arrangeres endnu en Skattejagt på Amager mellem den 10. og den 17. marts! I denne komplicerede tid er det vigtigere end nogensinde at forblive fysisk og kulturelt aktiv. Deltag i vores udendørs skattejagt, tag dit kamera og oplev nogle fantastiske steder på Amager!

Vi giver et online kort og nogle gode tips, og du vil være i stand til at opleve omkring 14 interessante steder (parker, broer, urban kunst, forladte både…) – og til at tage kreative billeder.

Alle er velkomne til denne sikre udendørs gratis aktivitet, og både smartphones og kameraer kan bruges. Efter jagten vælger vi de vindende fotos og præsenterer dem på vores sociale medier.

– Find de 14 steder (og deres skjulte mini plakater)
– Tag et kreativ billede af hvert sted eller eller dets nære omgivelser (det er ikke nødvendigt at se mini-plakaterne på dine fotos)
– Send de bedste på Instagram med hashtaggen #uecph og
– Send dine 14 billeder til urbexplorer.cph@gmail.com senest den 20. Marts.

(Ved at indsende dine fotos, tillader du UECPH og Amager Øst lokaludvlag at bruge billederne på deres medier)

(Plakat ved hjælp af @jmperchet)

After the big enthusiasm created by the last editions , another Treasure Hunt will be organized in Amager between the 10th and the 17th of March! During this complicated time, it’s more important than ever to stay physically and culturally active. Join our outdoor treasure hunt, grab your camera and discover some great spots in Amager!

We will provide an online map and some good tips, and you will be able to discover 14 spots (parks, bridges, urban arts, abandoned boats…) – and to take creative pictures.

Everyone is welcome to this safe outdoor free activity, and both smartphones and cameras can be used. After the hunt, we will select the winning photos and present them on our social medias.

– Find the 14 spots (and their hidden mini posters)
– Take a creative photo of each spot or its close surroundings (it is not required to see the mini posters on your photos)
– Post the best ones on Instagram with the hashtag #uecph and
– Send your 14 photos to urbexplorer.cph@gmail.com the 20th of March at the latest.

(By sending your photos, you allow UECPH and Amager Øst Lokaludvalg to use the pictures on their medias)

(Poster with the help of @jmperchet)