Historisk Skattejagt på Christianshavn

Click HERE (or on the poster below) for the map 🙂

Efter den store begejstring skabt af de sidste udgaver i København , arrangerer UECPH en ny Skattejagt på Christianshavn mellem den 14. Oktober og den 14. November! Deltag i vores udendørs gratis skattejagt og oplev nogle fantastiske steder på Christianshavn!

Du finder vej ved hjælp af et digitalt kort, som fører dig i retning af 11 historiske steder på Christianshavn. Når du kommer til hvert sted, skal du finde en gåde skrivet på en hængelås.

  • Find de 11 steder på onlinekortet (og deres gåder)
  • Svar på gåderne
  • Send dine 11 svar til urbexplorer.cph@gmail.com senest den 15. November, og du vil herefter få de rigtige svar retur.

Denne aktivitet er støttet af Christianshavns Lokaludvalg.


After the big enthusiasm created by the last editions in Copenhagen, UECPH organizes a new Treasure Hunt in Christianshavn between the 14th of October and the 14th of November! Join our outdoor free treasure hunt and discover some great locations in Christianshavn!

You will find your way using a digital map that will guide you to 11 historical locations in Christianshavn. When you arrive at each location, you will find a riddle written on a padlock.

  • Find the 11 locations on the online map (and their riddles)
  • Answer the riddles
  • Send your 11 answers to urbexplorer.cph@gmail.com the 15th of November at the latest, and you will get the correct answers back.

This activity is supported by Christianshavns Lokaludvalg.